آرامگاه امامزاده سید عبدالعزیز مشهد

آرامگاه امامزاده سید عبدالعزیز مشهد

امامزاده سید عبدالعزیز برادر زاده امام رضا (ع) است و آرامگاه ایشان در روستای ده سرخ , در سی و چهار کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است. بنا بر روایات آرامگاه ایشان در زمان قاجار ساخته شده است. اطلاعاتی از بنای اولیه این امامزاده گرانقدر در دست نیست اما بنای فعلی آن مربوط به دوره قاجار است. آرامگاه ایشان به شکل یک شش ضلعی است که فضایی معنوی را به روستای دهسرخ بخشیده است. در سال های اخیر در کنار آرامگاه امامزاده سید عبدالعزیز مشهد حسینیه ای ساخته شده است که باعث وسیع تر شدن آرامگاه این امام زاده شده است.

نوشتن دیدگاه