آرامگاه امامزاده سید محمد علوی مشهد

آرامگاه امامزاده سید محمد علوی مشهد

امامزاده سید محمد علوی از نوادگان امام موسی بن جعفر (ع) است که آرامگاه ایشان روی یک بلندی قرار دارد. در فضای آرامگاه ایشان درختچه ها و نهال هایی قرار دارد که فضای آن محیط را خیلی زیباتر و آرامش بخش تر کرده است. آرامگاه امامزاده سید محمد علوی در شصت کیلومتری جاده مشهد _ تربت حیدریه قرار دارد. در حال حاضر این محیط با امکانات رفاهی نسبی از زائرین و مسافران گرامی پذیرایی به عمل می آورد.

نوشتن دیدگاه