آرامگاه خواجه ابا صلت هروی مشهد

آرامگاه ابا صلت هروی مشهد

خواجه ابا صلت هروی خادم امام رضا (ع) بوده است , به همین دلیل آرامگاه ایشان بسیار مورد احترام مردم است. خواجه ابا صلت به دلیل اتفاقاتی که در زمان عباسیان رخ می داده است تا زمان مرگش دور از مردم و حوزه دید انظار زندگی می کرد. پسوند هروی به دلیل اهل هرات بودن اجدادش است. آرامگاه ایشان ابتدا به صورت مخروبه بوده اما هنگام گسترش شهر مقدس مشهد آرامگاه ایشان به صورت یک بنای چهار ضلعی و گنبدی روی آن ساخته شد. در سال های اخیر هم آرامگاه خواجه ابا صلت هروی مشهد بازسازی شد و به شکل هشت ضلعی ساخته شد و امکاناتی در این محیط برای رضایت زائرین فراهم آمده است , مانند: رستوران , چایخانه و پارکینگ

آرامگاه خواجه ابا صلت هروی در کنر جاده و در 10 کیلومتری جاده مشهد واقع شده است.

نوشتن دیدگاه