خانه حاج حسین ملک مشهد

این خانه یکی از بناهای تاریخی مشهد می باشد که در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ساخته شده است . این خانه در سال 1382 به عنوان مرکز آفرینش و پژوهش هنر های سنتی به بهره برداری رسیده است . این خانه سکونتگاه خانوادگی حاج حسین بوده است که در خیابان اما خمینی واقع شده است . از این خانه تنها بخش بیرونی آن برجا مانده است که شامل دو طبقه است . طبقه بالای این خانه دارای سقف مشبک منبت کاری شده است . در محوطه حیط این خانه حمام تاریخی خصوصی مشهد در زیر خاک ها مدفون شده بود که بعد از سال ها کشف شد .

خانه حاج حسین ملک مشهد

این خانه از لحاظ معماری دارای معماری تلفیقی سنتی و اروپایی است به طوری که نماها دارای معماری سنتی و پلان های اجرا شده دارای معماری اروپایی است . قسمت باقی مانده از این خانه تنها نیمی از بنای خارجی آن را تشکیل می دهد نیم دیگر که بنای داخلی آن بوده است در سال 1370 تخریب شده است . گردشگران تور مشهد می توانند از این خانه تاریخی دیدن کنند .

 

نوشتن دیدگاه