مدرسه نواب مشهد

این مدرسه توسط ابوصالح رضوی که از اشراف مشهد بود ساخته شده است . این مدرسه در دوره صفوی و در سال 1076 هجری قمری به دستور بهزاد خان که از شخصیتهای معاصر در زمان شاه سلیمان صفوی بوده است انجام گرفته . ابوصالح رضوی ملقب به نواب بوده به همین خاطر این مدرسه به نام مدرسه نبوی مشهور است . هم اکنون این مدرسه به مدرسه حاج حسن نیز معروف است . گردشگران تور مشهد می توانند از این مدرسه دیدن کنند .

 مدرسه نواب مشهد

نوشتن دیدگاه