مصلی پایین خیابان مشهد

این بنای تاریخی که امروزه در بلواری به همین نام در شهر مشهد واقع شده است  در گذشته در بیرون شهر قرار داشته و مورد توجه کاروانیان بوده است . این بنا دارای یکایوان مرتفع و دو ایوانچه می باشد که در وضعیتی متقارن و در طرفین بنا قرار گرفته اند . این بنا در سال 1087 و در زمان شاه سلیمان و به امر نواب عالی مقام که از نقیبان سادات مشهد بود ساخته شده است . از تزیینات این بنای زیبا می توان به گچ بری ، کاشی های معرق ، مقرنس ، گره های هندسی و شمسه ها اشاره کرد . دیدن این بنای تاریخی و زیبا به گردشگران تور مشهد پیشنهاد می شود .

مصلی پایین خیابان مشهد

مصلی پایین خیابان مشهد

نوشتن دیدگاه