نقاره‌خانه‌‌ حرم امام رضا (ع) مشهد

نقاره خانه حرم امام رضا (ع) که بر روی ایوان شرقی صحن حرم واقع شده است یکی از قسمت های قدیمی حرم می باشد و همه ساله گردشگران تور مشهد که برای زیارت به حرم می آیند حتما به نوای زیبای این نقاره زنی گوش می دهند . نقاره زنی از زمان غزنویان مرسوم شده است .

نقاره‌خانه‌‌ حرم امام رضا (ع) مشهد

رسم نقاره زنی به این صورت می باشد که به جز ماه های محرم و صفر در طول شبانه روز دو بار نواخته می شود یکی قبل از طلوع آفتاب و دیگیری در هنگام غروب آفتاب . در ولادت ها نیز نقاره با نوای خاصی نواخته می شود و همچنین در هنگام آشکار شدن کرامات از جانب حضرت نیز نقاره به معنی شادمانی نواخته می شود .

 

نوشتن دیدگاه